Co się dzieje z twoją szkoda?

 Źródło: www.ergohestia.pl

 Opis poszczególnych Kroków

Warto wiedzieć 

 

 1. Szkoda/zdarzenie
 2. Zgłoszenie
 3. Przyjęcie zgłoszenia
 4. Oględziny
 5. Gromadzenie i analiza dokumetów
 6. Uzupełnienie dokumentów
 7. Co siędzieje z moja szkodą
 8. Ustalenie odpowiedzialności oraz wysokości
  odszkodowania/świadczenia.
 9. Decyzja
 10. Przyjęcie decyzji
 

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody Poszkodowany może dokonać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • przez internet, logując się do eKonta ubezpieczeniowego – najwygodniejszy sposób zgłoszenia szkody i monitorowania procesu jej likwidacji,
 • drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii pod czynny całą dobę numer 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy),
 • korespondencyjnie, przesyłając zgłoszenie listem / faxem,
 • poprzez formularze na stronie internetowej Ergo Hestii.

Najszybciej i najwygodniej jest zgłosić szkodę przez eKonto ubezpieczeniowe. Wchodząc na stronę www.ekonto.ergohestia.pl możesz aktywować własne eKonto. Po zalogowaniu, klikając w zakładkę „Szkody -› zgłoszenie szkody” możesz dokonać pełnego zgłoszenia większości szkód, najczęściej bez konieczności dosyłania jakichkolwiek papierowych dokumentów. 

Korzystanie z eKonta stanowi gwarancję podwyższonej jakości obsługi. Po zakończeniu procesu zgłoszenia otrzymasz potwierdzający je dokument i będziesz mógł śledzić przebieg likwidacji szkody przez internet.

Spider FAQ
 • 1. Gdzie znajdę druki zgłoszenia szkody i inne druki potrzebne do likwidacji szkody?

  Druki konieczne do zgłoszenia szkody oraz inne druki szkodowe dostępne są:

 • 2. W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Jeśli chcesz sprawdzić stan likwidacji swojej szkody możesz:

  • zalogować się na stronie eKonta (www.ekonto.ergohestia.pl) i kliknąć w zakładkę „Szkody”
  • zadzwonić na infolinię pod numer 0 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy). Informacje na temat przebiegu likwidacji szkód udzielane są od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 17.00,
  • przesłać zgłoszenie listem listem lub faxem do Przedstawicielstwa terenowego lub Centralnego Biura Likwidacji Szkód,
  • przez e-mail na adres  szkody@ergohestia.pl.
 • 3. Jakie dane będę musiał podać, aby otrzymać informacje na temat stanu mojej szkody?

  Jeżeli posiadasz eKonto ubezpieczeniowe wystarczy się zalogować podając prawidłowy login i hasło.

  Jeśli szkoda zgłaszana jest z Twojej polisy zawartej w Ergo Hestii, dane konieczne do uzyskania informacji na temat stanu likwidacji szkody to:

  • imię i nazwisko lub/i pełna nazwa firmy,
  • nr szkody lub nr polisy
  • adres
  • PESEL lub NIP

  Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Ergo Hestii, dane konieczne do uzyskania informacji na temat stanu likwidacji szkody to:

  • nr szkody / nr polisy sprawcy / nr rejestracyjny pojazdu (sprawcy bądź własnego) / nazwisko / nazwa firmy sprawcy,
  • imię i nazwisko / pełna nazwa firmy,
  • adres.
 • 4. Kto może uzyskiwać informacje na temat mojej szkody?

  Jeśli szkoda zgłaszana jest z Twojej polisy zawartej w Ergo Hestii, osobami upoważnionymi do uzyskiwania określonych informacji, dotyczących stanu likwidacji swojej szkody są:

  • Ubezpieczający,
  • Ubezpieczony,
  • Uposażony (Beneficjent),
  • Współwłaściciel / Współubezpieczony,
  • Przedstawiciel ( pracownik) ubezpieczonej Firmy,
  • Pełnomocnik wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).

  Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Ergo Hestii osobami upoważnionymi do uzyskiwania określonych informacji dotyczących stanu likwidacji swojej szkody są:

  • Właściciel / Współwłaściciel,
  • Przedstawiciel ( pracownik) poszkodowanej firmy,
  • Pełnomocnik wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).
 • 5. W jaki sposób mam powiadomić Ergo Hestię o konieczności dodatkowych oględzin?

  Wniosek o dodatkowe oględziny należy przekazać likwidatorowi prowadzącemu szkodę w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  • drogą telefoniczną za pośrednictwem Hestii Kontakt, pod czynny całą dobę numer 0 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy),
  • logując się na stronie eKonta (www.ekonto.hestia.pl) - dotyczy to jednak tylko szkód komunikacyjnych,
  • osobiście w siedzibie Przedstawicielstwa terenowego,
  • korespondencyjnie przesyłając zgłoszenie listem lub faxem do Przedstawicielstwa terenowego lub Centralnego Biura Likwidacji Szkód,
  • przez e-mail na adres  szkody@ergohestia.pl. – dotyczy to osób nie posiadających eKonta lub posiadających szkody OC.
 • 6. W jaki sposób mogę przekazać Ergo Hestii kosztorys naprawy do weryfikacji?

  Kalkulację do weryfikacji przez Ergo Hestię, należy przekazać likwidatorowi prowadzącemu szkodę w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  • poprzez wgranie ich do swojego konta w eKoncie ubezpieczeniowym,
  • osobiście w siedzibie Przedstawicielstwa terenowego,
  • korespondencyjnie przesyłając kosztorys listem lub faxem do Przedstawicielstwa terenowego lub Centralnego Biura Likwidacji Szkód.
 • 7. W jaki sposób mogę przekazać informacje na temat sposobu wypłaty odszkodowania np. podać nr konta?

  Dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania należy przekazać likwidatorowi prowadzącemu szkodę w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  • poprzez wgranie ich do swojego konta w eKoncie ubezpieczeniowym,
  • osobiście w siedzibie Przedstawicielstwa terenowego wypełniając druk "Oświadczenie dotyczące sposobu wypłaty odszkodowania",
  • korespondencyjnie przesyłając zgłoszenie listem lub faxem do Przedstawicielstwa terenowego lub Centralnego Biura Likwidacji Szkód,
  • przez e-mail na adres  szkody@ergohestia.pl. – dotyczy to osób nie posiadających eKonta lub posiadających szkody OC.