Wyszukaj na stronie

Likwidacja szkody

Opis poszczególnych Kroków

 1. Szkoda/zdarzenie
 2. Zgłoszenie
 3. Przyjęcie zgłoszenia
 4. Oględziny
 5. Gromadzenie i analiza dokumetów
 6. Uzupełnienie dokumentów
 7. Ustalenie odpowiedzialności oraz wysokości
  odszkodowania/świadczenia
 8. Decyzja
 9. Przyjęcie decyzji

Warto wiedzieć

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody Poszkodowany może dokonać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii pod czynny całą dobę numer 801 107 107* (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55* (z telefonu komórkowego lub zagranicy) (*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora),
 • korespondencyjnie, przesyłając zgłoszenie listem / faxem,
 • poprzez formularze na stronie internetowej Ergo Hestii.

Druki dostępne są:

Jeśli chcesz sprawdzić stan likwidacji swojej szkody możesz:

 • zadać pytanie przez formularz internetowy
 • skontaktować się bezpośrednio z opiekunem szkody
 • napisać e-mail na adres szkody@ergohestia.pl
 • zadzwonić na infolinię pod numer: 801 107 107* lub (58) 555 55 55* (*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) – informacje na temat przebiegu likwidacji szkód udzielane są od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00

Jeśli szkoda zgłaszana jest z Twojej polisy zawartej w Ergo Hestii, dane konieczne do uzyskania informacji na temat stanu likwidacji szkody to:

 • imię i nazwisko lub/i pełna nazwa firmy,
 • nr szkody lub nr polisy
 • adres
 • PESEL lub NIP

Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Ergo Hestii, dane konieczne do uzyskania informacji na temat stanu likwidacji szkody to:

 • nr szkody / nr polisy sprawcy / nr rejestracyjny pojazdu (sprawcy bądź własnego) / nazwisko / nazwa firmy sprawcy,
 • imię i nazwisko / pełna nazwa firmy,
 • adres.

Jeśli szkoda zgłaszana jest z Twojej polisy zawartej w Ergo Hestii, osobami upoważnionymi do uzyskiwania określonych informacji, dotyczących stanu likwidacji swojej szkody są:

 • Ubezpieczający,
 • Ubezpieczony,
 • Uposażony (Beneficjent),
 • Współwłaściciel / Współubezpieczony,
 • Przedstawiciel ( pracownik) ubezpieczonej Firmy,
 • Pełnomocnik wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).

Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Ergo Hestii osobami upoważnionymi do uzyskiwania określonych informacji dotyczących stanu likwidacji swojej szkody są:

 • Właściciel / Współwłaściciel,
 • Przedstawiciel ( pracownik) poszkodowanej firmy,
 • Pełnomocnik wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).

Wniosek o dodatkowe oględziny można zgłosić w jeden z wymienionych niżej sposobów:

Kalkulację do weryfikacji można przekazać w jeden z wymienionych poniższych sposobów:

Dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania można przekazać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!

imię i nazwisko (wymagane)
Numer kontaktowy (wymagane)
Adres e-mail